Amalan

Rider Gaduh Mulut Dgn Tokey Kedai, Salah Seorang Tampil Cerita Perkara Sebenar

Sikap toleransi amat penting dalam pem bentukan masyarakat yang harmoni dan sentiasa menghormati semua orang daripada pelbagai aspek.Adalah menjadi tanggungjawab semua anggota masyarakat me mastikan ke-amanan dikecapi sekarang berkekalan.

Kita perlu bertolak ansur di dalam pelbagai keadaan, terutama sekali ketika berada di situasi yang melibatkan orang lain, seperti ketika memandu di jalan raya, menguruskan hal jual beli, berkeluarga dan sebagainya.

Semalam kecoh men genai isu rider FoodPanda yang dimaki oleh pemilik kedai makan kerana be rehat sekejap.

Situasi tersebut men dapat perhatian netizen yang bengang melihat rider tersebut dikerumun, dirakam dan dimaki bagaikan langsung tiada hak untuk berehat.

“Saya tunggu setengah jam bang, vendor tu siapkan makanan..”

Difahamkan, rider ber kenaan telah menunggu se lama 30 minit di ked ai makan ter sebut menyiapkan pe sanan pelanggan. Apabila siap, rider berkenaan cuma duduk selama 2 minit dan terus ‘diserang’ oleh lelaki me makai topi seterusnya dirakam dan dikerumun.

VIDEO 1

Terbaru, satu p0sting men genai perbualan di Ins tagram dari rider itu sendiri di muat naik oleh @CEO OF FOODPANDA di Tk0k, men jelaskan apa yang berlaku.

“Dalam isu ni tolak ansur la, kesian la sikit kat kami rider..”

Mendengar penjelasan dari rider tersebut, lelaki ini men yimpulkan bahawa pemilik kedai makan ser ta tukang rekod tersebut cuma ingin kedai makan mereka ‘p0pular’ dengan cara yang salah dan berniat untuk menjatuhkan rider tersebut.

VIDEO 2

Di akhir video, lelaki ini turut ber pesan kepada pemilik kedai dan semua yang menonton untuk bertoleransi dengan rider yang sentiasa terkejar-kejar untuk men yelesaikan penghantaran makanan dan me muaskan hati pelanggan.

Setiap ahli k3luarga, terutama pasangan suami isteri harus men gamalkan sifat mem beri, dalam erti kata lain bertolak ansur dalam melaksanakan tanggungjawab dengan mem berikan nafkah serta saling bantu membantu dalam urusan rumah tangga.

Pengguna jalan raya harus mem punyai sifat sabar, bertolak ansur, bertimbang rasa, hormat-menghormati, tolong-menolong dan sentiasa berwaspada, lebih-lebih lagi semasa waktu kesesakan jalan raya, seperti pada musim pe rayaan, ketika berlaku k3mal4ngan dan menghantar serta men gambil anak-anak dari sekolah.

SUMBER:Fadli Ahmad, CEO OF FOODPANDA Via Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.